Aarde op de Kaart is een handelsnaam geregistreerd onder KvK 56936109. We zijn gevestigd te Koningsweg 244, 3582GM Utrecht en zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 06 - 22365606.

Aarde op de Kaart is een partner van Bureau voor Archeologie.

Voor het aanmelden en/of opzeggen van uw account, voor suggesties, vragen en het verkennen van online GIS mogelijkheden kunt u ons bereiken via mail.